حرکت تعادلی تک پا در اسکیت چگونه است؟

در ابتدای حرکت، شروع به قدم زدن کرده و پس از رسیدن به سرعت دلخواه قدم زدن را متوقف کرده و اجازه می دهیم اسکیت سر خورده و رو به جلو حرکت کند. برای سر خوردن لازم است که پاها به شکل عدد 11 قرار گرفته و به اندازه عرض شانه باز باشد.

در صورتیکه پا به شکل عدد هفت یا حرف v انگلیسی باشد پاها از هم دور شده و سر خوردن متوقف می شود و اگر پاها بصورت عدد هشت باشد، پاها به هم نزدیک شده و باز هم سر خوردن اتفاق نمی افتد.

پس، بعد از قدم زدن و شروع سر خوردن در حالتی که پاها موازی هستند می توان حرکت تعادلی تک پا را انجام داد.

برای مثال از پای راست شروع می کنیم. بعد از شروع سر خوردن، برای حفظ تعادل بدن، دست ها را در کنار بدن باز می کنیم، به صورتیکه کمر صاف بوده و به سمت جلو یا عقب خم نباشد.

سپس پای راست را از زانو به سمت جلو خم کرده تا به شکل زاویه 90 درجه دربیاید و آن را بالا می آوریم و همچنان به سر خوردن ادامه می دهیم.

آنقدر این حرکت را تمرین می کنیم تا بتوانیم با حفظ کامل تعادل این کار را انجام دهیم. برای پای چپ نیز همین تمرین را تکرار می کنیم.

باید به این نکته توجه کرد که در ابتدا انجام این حرکت بسیار سخت است، بطوریکه  ممکن است نتوانید پا را به طور کامل بالا بیاورید و یا شاید در عرض چند ثانیه تعادل خود را از دست بدهید.

پس برای رسیدن به هدف و انجام کامل و بدون نقص این حرکت باید زمان زیادی را صرف یادگیری آن کنید.

نویسنده نوشته: آهی فرهمند

فهرست