آسیب های ورزش اسکیت چیست؟

همانطور که می دانید اسکیت رشته ای بسیار هیجانی است و در عین حال خطرات زیادی نیز به همراه دارد. در این مقاله آسیب های ورزش اسکیت را بررسی خواهیم کرد.

از جمله این آسیب ها می توان به این موارد اشاره کرد:

آسیب جمجمه یا مغز: آسیب های مغزی دلیل اصلی صدمات منجر به مرگ در حرکات گوناگون اسکیت سواری است.

ضربه مغزی ممکن است در اثر کوچکترین برخورد سر با هر سطحی ایجاد شود، که باعث از دست رفتن تعادل، بروز اختلال در انجام حرکات، اختلال شنوایی، بینایی و از دست دادن حافظه می شود.

تمام این مشکلات زمانی ایجاد می شود که از کلاه ایمنی استفاده نشود.

آسیب به قسمت های ران و ساق پا:

این آسیب زمانی رخ می دهد که ماهیچه دچار پیچیدگی شود که معمولا در ناحیه ران پا به پایین است.

آسیب به دست:

این آسیب ممکن است به صورت رگ به رگ شدن اتفاق بیفتد که در واقع به پیچیدگی یا پارگی قسمتی از رباط رگ به رگ شدن می گویند.

رباط رشته محکمی است که پیوند دهنده استخوان ها به یکدیگر است و مفاصل را محکم جای خود نگه می دارد.

روش هایی برای پیشگیری از آسیب های اسکیت:

حفظ فرم صحیح بدن

بستن لوازم ایمنی که شامل: کلاه ایمنی، زانوبند و آرنج بند است

تمرین در زمین های مناسب

کنترل سرعت

استفاده از کفش اسکیت مناسب

محیط مناسب برای اسکیت سواری چه محیطی است؟

  1. در محل هایی اسکیت سواری کنید که صاف و مسطح بوده و پستی و بلندی نداشته باشد.
  2. مکانی را برای اسکیت سواری انتخاب کنید که ایمن بوده و هیچ گونه وسیله نقلیه از آنجا عبور نکند.
  3. از اسکیت سواری در زمین های خیس پرهیز کنید که باعث لیز خوردن نشود.

نویسنده نوشته: صبا سادات جعفری

فهرست