حرکت جامپ یا پرش در اسکیت چگونه است و علت حذف آن چیست؟

حرکت جامپ یا پرش همانطور که از نامش پیداست ترکیبی از حرکت تبدیل و پرش به صورت همزمان است که به تغییر جهت بدن در راستای حرکت و از طریق پریدن به سمت بالا می باشد.

در این حرکت هر دو پا بصورت همزمان از زمین بلند شده و پس از چرخش 180 درجه ای بدن بر روی زمین فرود می آید.

این حرکت در سال های گذشته بعنوان یکی از آیتم های آموزشی در ورزش اسکیت به شمار می آمد اما در سال های اخیر به علت پرخطر بودن و آسیب رساندن به ورزشکار حذف شده است.

در هنگام اجرای این حرکت و در زمان فرود آمدن بر روی زمین فشار زیادی به زانوها وارد شده و همچنین به علت همزمانی پرش و تغییر جهت، بدن در حالت بی تعادلی قرار دارد و احتمال زمین خوردن افزایش می یابد.

تمامی موارد ذکر شده دلایل محکمی برای حذف این حرکت از لیست حرکات آموزشی می باشد.

همچنین دلیل حذف حرکت چارلی را در اینجا بخوانید.

نویسنده نوشته: آهی فرهمند

فهرست