حرکت چارلی چگونه است و دلیل حذف آن در آموزش اسکیت چیست؟

حرکت چارلی به این شکل است که در مرحله اول پاها را به شکل عدد هفت باز کرده و در مرحله دوم بصورت آهسته آنها را از هم بازتر می کنیم تا به صورت خطی صاف و زاویه 180 درجه دربیاید.

برای یادگیری این حرکت ابتدا باید میله کنار دیوار را گرفته یا از شخص دیگری کمک گرفته و دست او را بگیریم و یا اینکه از او می خواهیم در پشت سر ما ایستاده و از زمین خوردن احتمالی جلوگیری کند.

حرکت چارلی در گذشته جزء حرکات آموزشی اسکیت بوده اما با گذشت زمان به دلیل آسیب های این حرکت به قسمت های مختلف بدن از جمله زانو، کمر و مچ پا، این حرکت حذف شد.

اما با وجود این آسیب ها هنوز هم بعضی از مربیان این صدمات را باور نداشته و این حرکت را به شاگردان خود آموزش می دهند و به مرور باعث ایجاد مشکلات جبران ناپذیر به آنها می شوند.

اما باید بدانید که این حرکت باعث آسیب به پاها و کمر شده و ممکن است شما را از ادامه ورزش حرفه ای دور کند. بنابراین حتی در صورت آموزش این حرکت از جانب مربی، با ارائه دلیل پزشکی از انجام آن خودداری کنید.

درباره آسیب های ورزش اسکیت اینجا بخوانید.

نویسنده نوشته: فاطمه فرهمند

فهرست